top of page

Jak Project Leader formuje úspěch v Peakforce

V Peakforce děláme věci jinak. Nebojíme se jít proti proudu a překračovat zaběhnuté hranice. Jsme domovem pro ty, kteří touží po výzvách, hledají prostor pro svou kreativitu a chtějí neustále posouvat hranice možného. Naším cílem je efektivně využívat čas našich operátorů a proměnit ho v co nejlepší výsledek ke spokojenosti klientů. Role každého člena v týmu Peakforce má svůj jasně definovaný cíl. Co nás však všechny spojuje jsou hodnoty, které vyznáváme. Spolehlivost, profesionalita a neustálý rozvoj - jsou základem všeho, co děláme. Klíčovou pozicí v Peakforce je potom Project leader, který je stabilním pilířem mezi naším klientem a operátory.

Kdo je Peakforce

Peakforce je více než jen společnost; jsme komunitou inovátorů, tvůrců a vizionářů. Zabýváme se poskytováním špičkových řešení v telekomunikačním a digitálním sektoru, kde každý člen našeho týmu přispívá k dosažení společných cílů. Naším cílem je neustále se rozvíjet a inovovat, přičemž udržujeme silnou vazbu s našimi zákazníky a komunitou. Věříme, že každý z nás může být zákazníkem, a proto chápeme výzvy a potřeby, kterým čelí naše cílové publikum.


Peakforce je více než jen společnost; jsme komunitou inovátorů, tvůrců a vizionářů. Zabýváme se poskytováním špičkových řešení v telekomunikačním a digitálním sektoru, kde každý člen našeho týmu přispívá k dosažení společných cílů. Naším cílem je neustále se rozvíjet a inovovat, přičemž udržujeme silnou vazbu s našimi zákazníky a komunitou. Věříme, že každý z nás může být zákazníkem, a proto chápeme výzvy a potřeby, kterým čelí naše cílové publikum.

Naše platforma pro call centra se odlišuje inovativním přístupem a schopností efektivně využívat čas operátorů, čímž dosahujeme vynikajících výsledků a spokojenosti klientů. Oproti konkurenci nabízíme unikátní kombinaci technologické přesnosti a lidského přístupu, která umožňuje našim klientům dosáhnout jejich cílů efektivněji a s osobním zájmem.


Jak vidíme pozici project leadera v Peakforce?

Pozice Project Leadera v Peakforce není jen o řízení týmu a zpracování požadavků klientů. Je to o podrobné znalosti pracovních procesů a o schopnosti přímé komunikace s klienty, přičemž zajišťujete, že výsledky práce jsou v souladu s našimi hodnotami. 


Jako Project Leader budete inspirací pro váš tým, vedoucím k neustálému rozvoji a zlepšování výsledků. Vaše práce se projevuje ve vysoké kvalitě a odborném přístupu k zákazníkům i kolegům, zatímco spolehlivost a dodržování termínů jsou považovány za základní pilíře vaší role. Vy jako vizionář budete stát v čele inovací, neustále zlepšovat služby a procesy, aby splňovaly nejen aktuální, ale i budoucí potřeby našich klientů.


Jak vypadá pracovní den project leadera?

V Peakforce, role Project Leadera zahrnuje široké spektrum činností, které jsou nezbytné pro úspěch našich projektů a spokojenost našich klientů. Na denní bázi se tato pozice soustředí na přímou komunikaci s klienty, což je základní kámen pro pochopení jejich potřeb a očekávání. Důležitou součástí práce je také tvorba a optimalizace call skriptů, které jsou klíčové pro efektivní komunikaci našich operátorů s konečnými zákazníky.


Firemní hodnoty Peakforce

Project Leader aktivně naslouchá hovorům operátorů, aby zajistil, že komunikace s klienty je nejen efektivní, ale také že reflektuje hodnoty a standardy Peakforce. Díky tomu je schopen poskytovat cílené školení pro operátory, které se zaměřuje na zlepšení jejich dovedností a zvýšení celkové kvality hovorů. Získávání a analýza zpětné vazby od klientů je další klíčovou činností, která umožňuje Project Leaderovi identifikovat oblasti pro zlepšení a předávat konstruktivní zpětnou vazbu jednotlivým operátorům.


Motivace týmu operátorů je neustálým úkolem, který vyžaduje kreativní přístup a schopnost identifikovat a ocenit přínos každého člena týmu. Sledování cílů kampaně a nastavování telemarketingové strategie jsou dalšími zásadními činnostmi, které Project Leader vykonává, aby zajistil, že všechny kampaně jsou v souladu s obchodními cíli našich klientů a že jsou prováděny co nejefektivněji.


Celkově je Project Leader v Peakforce zodpovědný za řadu důležitých úkolů, které zahrnují plánování, koordinaci a sledování všech aspektů telemarketingových kampaní. Jeho práce je zásadní pro úspěch našich projektů a pro zajištění vysoké úrovně spokojenosti klientů a operátorů. Projektový leader tedy není jen manažerem; je strategem, mentorem a inspirátorem, který má klíčový vliv na kulturu a výkonnost naší společnosti.

Proč právě Peakforce?

Jana Hrnčířová, HR ředitel Peakforce

Práce u nás znamená být součástí komunity, která je inovativní, dynamická a vždy směřuje k excelenci. Naše platforma pro call centra nabízí jedinečnou kombinaci technologické přesnosti a osobního přístupu, což nás odlišuje od konkurence. S výhodami práce na dálku a kulturou, která podporuje spolupráci a otevřenou komunikaci, je Peakforce ideálním místem pro rozvoj vaší kariéry.


Připojte se k nám a staňte se klíčovou součástí týmu, který definuje budoucnost našeho oboru. Buďte u toho, když se výzvy setkávají s inovacemi, a přispějte svými dovednostmi a vášní k našemu společnému úspěchu.


Jana Hrnčířová, HR, Peakforce 

Jak se Vám líbil tento článek?

Sdílíte náše hodnoty a chcete být jedním z nás?Comments


bottom of page